ဝန်ထမ်း လစာပေးခြင်း

ဝန်ထမ်းလစာပေးချေမှုသည် သင့်၏လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လစာပေးချေမှုဆိုသည်မှာ သင့်၏ဝန်ထမ်းများကို ထိုက်တန်သည့် ချီးမြှင့်မှုပြုလုပ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်၏လုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဆက်လက်တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော အဓိကသော့ချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လစာရေးဆွဲရာတွင် လိုအပ်သောလူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေနှင့် ဝင်ငွေခွန်တို့အတွက် ဥပဒေများနှင့်အညီတွက်ချက်ရပါသည်။ သင့်၏ ဝန်ထမ်းလစာပေးချေရေး ကိစ္စရပ်များအား Uniteam Global Business Services မှဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းလစာပေးချေမှုကို Uniteam Global Business Services မှ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် မြန်ဆန်တိကျထိရောက်အဆင်ပြေသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လစာပေးချေရာတွင် ဥပဒေစည်းမျဉ်းပြောင်းလဲမှုများနှင့် အညီပေးချေရပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးပါသော အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု အန္တရာယ်ကိုလည်း လျှော့ချရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သင့်၏လုပ်ငန်းအနာဂတ်အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် နည်းဗျူဟာများကို အာရုံစိုက် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးပါသည်။

ဝန်ထမ်းလစာပေးချေရေး ဝန်ဆောင်မှုသည် အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး သင်၏အသေးစိတ်လုပ်ငန်း ကိစ္စများကိုပို၍ အချိန်ပေး အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်း၏ ဝန်ထမ်းဦးရေတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်လည်း ပိုမိုများပြားလာပါမည်။ လစာပေးချေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်တိုင်းများတွင် အချက်အလက်များစွာ ကိုင်တွယ်ရသည်နှင့်အမျှ အမှားကင်းစင်စေရန် ငွေစာရင်းကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးမှုများစွာကို လုပ်ကိုင်ရပါသည်။

အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းနှင့် နေ့စားအလုပ်သမားတို့အတွက် လုပ်ခ၊ လစာ ပေးချေမှုပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စရပ်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ၂၅နှစ်တာအတွေ့အကြုံဖြင့် customer ၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ကိုက်ညီပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာကျင့်သုံး နိုင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့၏ နောက်ဆုံးပေါ် encryption နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အလွန်လုံခြုံစိတ်ချရသည့် server များတွင် customerများ၏ အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းပေးပါသည်။

ကျွန်တော်တို့၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံး လစာပေးချေရေး software က customer များ၏ ဝန်ထမ်းလစာပေးချေရေး လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့၏ လစာပေးချေမှု စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် အချိန်ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့သည် အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လစာပေးချေရေးကိစ္စများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အရေးပါသော အစီရင်ခံစာများတင်ပြပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

  • ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများမှလစဉ်ပေးသွင်းရမည့် လူမှုဖူလုံရေး ထည့်ဝင်ကြေးများပေးသွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အခွန်ရုံးတွင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း
  • လစဉ်လစာ စာရင်းများရေးဆွဲခြင်း
  • ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းအတွက် လစာရှင်းတမ်းစာရွက် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
  • စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
  • လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုများ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
  • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် စာရင်းရေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

*အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင် မပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုများအား ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ/လိုအပ်အချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။

ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်း နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

ကျွန်တော်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား?

ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

UGBS-symbol-mono

All content © Uniteam Global Business Services, 2017. All rights reserved.
Uniteam Global Business Services is part of Uniteam Group of Companies.

Follow us on social media

iso-logo-footer