သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု

Uniteam Global Business Services မှ IT နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိ ကျွန်တော်တို့က နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာများကို အကြံပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်တော်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတွေက လုပ်ငန်းပိုင်းကို တိုးတက်ထိရောက်မှုရှိစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေသည့်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းပိုင်းအသွင်ပြောင်းလဲမှုကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ထိရောက်စေသောအထောက်အပံ့တွေရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ UGBS ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုတွေက အိုင်တီနည်းဗျူဟာကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်ငန်းအမှုဆောင်တွေကို အထောက်အကူပေးသွားပါမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လူကြီးမင်း၏ ဝန်ထမ်းတွေ၊ customer များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းကို ညှိနှိုင်းစရာမလိုဘဲ လုပ်ငန်းပိုင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွန့်စားရနိုင်ခြေကိုလည်း အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးသွားပါမည်။ လူကြီးမင်းက အိုင်တီလုပ်ငန်းပိုင်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအားလုံး ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကိုပဲ ကွပ်ကဲဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပါသည်။

ကျွန်တော်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများထဲမှာ

  • Digital strategy formulation
  • IT operations management
  • Microsoft 365 and Azure cloud migration

 

ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်း နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

ကျွန်တော်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား?

ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

UGBS-symbol-mono

All content © Uniteam Global Business Services, 2017. All rights reserved.
Uniteam Global Business Services is part of Uniteam Group of Companies.

Follow us on social media

iso-logo-footer